Kontaktinformation

Du kan nå oss genom att skicka ett e-mail till den email som passar ärendet bäst. De olika addresserna vi använder kan du hitta till höger. Vi försöker svara så fort som möjligt men ta i beaktan att vår verksamhet baserar sig på talko och vår styrelse och våra medlemmar jobbar med föreningen endast på egen fritid. För mindre viktiga ärenden kan du också kontakta oss via vår Facebook sida.

You can also get onto Discord and chat in #helpdesk with someone from Boardmembers  or crew, there’s almost always someone on. If that crewmember can’t answer directly he or she will contact someone who can. The Encounter Discord channel link: https://discord.gg/EF37vA9

FO-nummer: 3059355-6

Om du har några frågor angående våra evenemang eller ifall du vill bli i kontakt med någon av våra styrelsemedlemmar: info@theencounter.nu

Om du har problem att betala en biljett eller om det har uppstått ett problem under en betalning, kontakta oss via följande adress: payment@theencounter.nu

Samma adress kan användas ifall ni har en faktura ni behöver skicka åt oss eller om ni behöver faktureringsinformation.

Filip Udd

+358 45 276 1073

Kontaktformulär